Поздравление

2015-10-23 11:50:05

На 22 октомври 2015 г. на члена на УС на Варненска туристическа камара и зам.-председател на "Култура и туризъм на българския Североизток" -

Стоян Маринов, бе присъдената академичната длъжност "ПРОФЕСОР".

 

Успех и творчески сполуки!

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.