Поздравления от ЮНЕСКО и Световната организация по туризъм

2015-10-26 16:41:52

За нас е особена чест и удоволствие, че по повод предстоящия 8 Черноморски туристически форум, отново получаваме поздравления и насърчителни думи за нашите усилия от Генералния секретар на Световната организация по туризъм – проф. д-р Талеб Рифай и Генералния директор на ЮНЕСКО – г-жа Ирина Бокова.

За нас е особена чест и удоволствие, че по повод предстоящия 8 Черноморски туристически форум, отново получаваме поздравления и насърчителни думи за нашите усилия от Генералния секретар на Световната организация по туризъм – проф. д-р Талеб Рифай и Генералния директор на ЮНЕСКО – г-жа Ирина Бокова.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.