Среща с представители на Република Башкиристан

2015-12-07 13:11:53

На 1 декември 2015 г. в офиса на Варненска туристическа камара се състоя среща с гостуващата в България бизнес-мисия на Република Башкиристан, представлявана от ръководителя на Интегрирания център на Башкиристан - Алифанов Василий Сергеевич. Председателят на Варненска туристическа камара, Жельо Душев, запозна гостите с дейността на Варненска туристическа камара и състоянието на туризма във Варненски регион. Бе подписано съглашение за сътрудничество, включващо съвместно участие на организирани от двете страни изложения, борси и др. събития, обмен на информация и сътрудничество в сферата на спортните мероприятия.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.