Промени във Варненска туристическа камара и Варненска туристическа компания ЕООД

2016-02-02 11:58:38

На заседание на Управителния съвет на Варненска туристическа камара от 22 януари 2016 г. поради пенсиониране на досегашния управител Тодор Николов, за нов управител на дружеството бе избрана Ралица Гаврилова. За Главен секретар на Варненска туристическа камара беше утвърдена Севдалина Чакърова. За цялостен принос в развитието на туризма бяха наградени с почетни плакети Тодор Николов – досегашен управител на Варненска туристическа компания и Георги Шипковенски – досегашен Главен секретар на Варненска туристическа камара.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.