Отличие за Варненска туристическа камара

2016-05-18 12:45:52

На 13-тото международно туристическо изложение ”Културен туризъм”, което се проведе от 14 до 17 април 2016 във Велико Търново, Варненска туристическа камара бе отличена с почетна грамота в категорията За най-интересни туристически издания за 2015 г. в провелия се национален конкурс ”Чети и пътувай” за сборника ”Регионалните културно-исторически продукти на България- единни в многообразието”. Сборникът се издава традиционно с провеждането на Черноморския туристически форум във Варна и е подготвен от издателство”Славена” и рекламна агенция ”Фил”- членове на Варненска туристическа камара.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.