Поздравления

2016-05-25 17:33:30

Варненска туристическа камара поздравява и честити на своите членове получените престижни отличия:

ПРОФ.ВАЛЕТИН ПЛЕТНЬОВ-Директор на Регионален исторически музей Варна – НАГРАДАТА”ЗЛАТЕН ВЕК” на Министерството на културата за "Големи заслуги в българската култура”.

НАСКО ЯКИМОВ – издателство „Славена” , носител на награда ”ВАРНА” за ”Дългогодишна книжовна, редакторска и издателска дейност, за съхраняване и популяризирането на художествена литература”

Варненска туристическа камара поздравява колектива на Музея на мозайките в град Девня във връзка с неговата 30 – годишнина - един особено значим със своята уникалност паметник на културата, който представя прекрасни образци на римското мозаечно изкуство. Пожелаваме здраве, творчески успехи и посрещане в най-скоро време на милионния посетител.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.