Отличие за проф. д-р Марин Нешков - почетен председател на Варненска туристическа камара

2016-06-21 14:11:07

На 3 и 4 юни 2016 г. в град Пловдив се проведе Национална кръгла маса на тема: „Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи” по случай 10-годишния юбилей на катедра Туризъм при Аграрен университет - Пловдив.

Проф. д-р Христина Янчева – ректор на Аграрния университет, връчи плакет „За принос при създаването и развитието на катедра Туризъм” на почетния председател на Варненска туристическа камара - проф. д-р Марин Нешков от Икономически университет Варна.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.