Излезе 1 брой на онлайн студентски електронен вестник "Туризмини"

2016-07-14 19:31:28

Електронният бюлетин носи името "Туризмини" и е насочен главно към дейностите на студенти и преподаватели от катедра "Икономика и организация на туризма". Допълнителните раздели на "Туризмини" съдържат любопитна информация за туристическия сектор в град Варна, реализирани и предстоящи събития на браншови организации, обяви за работни места, мнения на завършили и добре реализирани кадри на специалността.

На 01.05.2016 г. излезе първият брой на онлайн вестника на специалност "Туризъм" в Икономически университет – Варна. Електронният бюлетин носи името "Туризмини" и е насочен главно към дейностите на студенти и преподаватели от катедра "Икономика и организация на туризма". Допълнителните раздели на "Туризмини" съдържат любопитна информация за туристическия сектор в град Варна, реализирани и предстоящи събития на браншови организации, обяви за работни места, мнения на завършили и добре реализирани кадри на специалността.

Инициативата е реализирана от следния екип:

Катина Попова – V курс, специалност "Международен туристически бизнес" – главен редактор;
Мартин Николов – V курс, специалност "Международен туристически бизнес" – лого и дизайн;
Петя Динчева – V курс, специалност "Международен туристически бизнес" – журналист;
Маргарита Здравкова – V курс, специалност "Международен туристически бизнес" – журналист;
Теодор Тодоров – бивш и бъдещ възпитаник на катедра "Икономика и организация на туризма" – графично оформление и дизайн;

Екипът поднася благодарности за подкрепата и помощта на катедра "ИОТ", Варненска туристическа камара, Варненска туристическа компания, Съюз на екскурзоводите в България, Сдружение "Култура и туризъм на Българския североизток", Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите, Българска асоциация за селски и екологичен туризъм, фирма "Добруджанска зимница".

Можете да разгледате електронното издание тук: http://ue-varna.bg/Uploads/AdminUploads/Katedra-EOT/Turizmini-20160501.pdf

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.