Туристически регион Шумен

2016-08-11 15:05:29

Отчитат се успешни резултати по проекти "Корените на България" и „Оттука започва България”

Продължават устойчивите практики по приключилия вече проект „Корените на България” с бенефициент общините – Шумен, Велики Преслав и Каспичан, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., в чието изпълнение взеха участие експерти от Варненска туристическа камара и сдружение Култура и туризъм на българския Североизток

В Регионалния образователен туристически информационен център в кв. "Чайка" са експонирани рекламни материали, брошури и проспекти на продуктите и услугите, които предлага туристически регион Шумен като се очаква ползите и ефектите от успешната реализация на проекта да се разпространяват сред все повече ценители на добрите туристически продукти.

Шумен е град, свързан с две изключително важни начала за България – основаването на Дунавска България и българското Възраждане. Градът се заражда преди повече от 3200 години с тракийските укрепления по билото на Шуменското плато.

През ранното Средновековие тези земи са средоточие, обединяващо културите на траки, славяни и българи. Тук се пресичат древни пътища, свързващи култовата Мадара и първите столици на Дунавска България - Плиска и Преслав.

По време на Възраждането - период на динамични промени за България, Шумен е сред най-развитите икономически и културни средища по българските земи. Градът е прословут с оживените си чаршии, с многобройните занаятчийски и търговски дюкяни, с над двадесет еснафски сдружения, с първото българско градско самоуправление. Изделията на шуменските занаятчии вземат участие във всички големи панаири и тържища в Турската империя и извън нея, а в Шумен пристигат стоки от Манчестър, Марсилия, Прага, Виена, Будапеща...

За близо век повече от тридесет събития от живота на града дават нов тласък на развитие за България в сферата на градското самоуправление, стопанския живот, образованието, културата.

През настоящата година, с приключване реализацията на проект по ОП „Регионално развитие” с надслов „Оттука започва България” ще стартират нови интригуващи атракции, илюстриращи делника и празника на старите шуменци от една отминала епоха.

Градските маршрути: „Араста нашепва“ и „Разходка из Шумен“ предоставят на туристите възможност да се запознаят с разнообразната възрожденска архитектура, бурното културно, образователно и икономическо развитие на града, както и с делата и бита на местните търговци, културни и просветни дейци. Посетителите  ще  се насладят на красивата сграда на читалище „Д. Войников”, на Андрейковото училище, на възрожденски колорит и разнообразие на къщите на братя Куцарови, Павла Жекова, шекереджийницата на „Сладък Станчо”,  къщите на Никола Дончев, на търговеца-манифактурист Георги Иванов - ”Елеонора”, на Стоян Ганушев, Хаджи Верби, Д.Войников,на фамилията Кърджиеви и др.

Сред изискания интериор на шуменските възрожденски къщи или под шарената сянка на китни дворчета Ви каним на бяло сладко, баклава, кадаиф, захарен памук и други вкусотии.  Предоставяме Ви възможността да опитате бели, червени вина и розе от региона, да чуете тайната на Осмарския пелин. Ще Ви разкажем за тънкостите на пчеларството, вкусвайки три вида мед. Ще се запознаете с типични за региона натурални ароматични продукти и тяхното приложение.

 

Пълна информация за туристически регион Шумен  можете да получите в ОП за туризъм „Мадарски конник“ , Шумен"

Тел. 054 857773, моб. 0877430055 или на e-mail : shumenopt@abv.bg

Или на уеб сайта на предприятието : www.tourism-shumen.com.

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.