ЕКСПЕРТ С ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ В ТУРИЗМА Е НОВИЯТ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВТК

2019-08-27 08:51:43

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ  НА ВТК

Уважаеми  колеги,

Уведомяваме ви, че с решение от заседание на УС на ВТК, считано от 01.08.2019 г., за Главен секретар на обществени начала е избрана г-жа Людмила Ненкова, член на ВТК. Изборът на г-жа Ненкова е предизвикан от необходимостта за разширяване на оперативното ръководство на Камарата с оглед нарастващите функции и изисквания към организацията. Г-жа Ненкова е експерт в туризма с повече от 40 години успешен опит на ръководни постове в стопанската сфера и в управлението на НПО. Вярваме, че със своя опит и умения тя ще допринесе за повишаване на ефективността в работата на Варненска туристическа камара в полза на членовете й.

Жельо Душев

Председател на Варненска туристическа камара         

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.