ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ: 12-ти Черноморски туристически форум на тема: "MICE ТУРИЗМЪТ: ФЕСТИВАЛИ, ИНСЕНТИВИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ИЗЛОЖЕНИЯ"

2019-09-13 14:12:49

3-5.10.2019 г., в Двореца на културата и спорта – Варна

На 3-5.10.2019 г., в Двореца на културата и спорта – Варна,  Варненската туристическа камара, със съдействието на Община Варна и Министерството на туризма, организира провеждането на 12-ти Черноморски туристически форум на тема: "MICE ТУРИЗМЪТ: ФЕСТИВАЛИ, ИНСЕНТИВИ, КОНФЕРЕНЦИИ, ИЗЛОЖЕНИЯ".

В него ще се срещнат представители на бизнеса, общините, академичната общност, всички, чиято дейност е насочена към развитие на събитийния туризъм.

Форумът е отлична възможност за представяне на MICE услуги в страната, както и за обсъждане на проблемите и тенденциите в тази област.

Очакваме ви!

За повече информация  тук

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.