НОВО РЪКОВОДСТВО НА ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

2020-02-20 15:35:15

На 30.01.2020 година се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Варненската туристическа камара. За председател беше избран ИЛИН ДИМИТРОВ.

На 30.01.2020 година се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Варненската туристическа камара. За председател беше избран ИЛИН ДИМИТРОВ. Като аргументи за тази кандидатура бяха посочени опитът на Илин Димитров като мениджър на фирма за внос на кадри за туризма от трети страни, организационният му талант, комуникативността и креативността му като аниматор, контактите му в различни сфери на туризма, връзката му с образованието и приложните науки и младежкият му ентусиазъм. Пътят му започва от ЕГ „Гео Милев“ Добрич, преминава през паралелно обучение за бакалавър в Колеж по туризъм – Варна, спец. „Организация и управление на хотели и ресторанти“ и Международен колеж – Албена, спец. „Маркетинг и мениджмънт“, продължава с магистър по Фирмен мениджмънт в Стопанска академия – Свищов и достига до докторант по Икономика и управление на туризма в Икономически университет – Варна. Досегашният му управленски опит се свързва с подготовка на аниматори, внос на работници от трети страни, туристическа агенция и др. Преподава спец. Анимация в Колеж по туризъм – Варна. Председател е на Асоциацията за събитиен мениджмънт и анимация АСМА и зам.-председател на Асоциацията за подбор на кадри от чужбина АПКЧ.

 

Членовете на новоизбрания Управителен съвет са:

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ – бакалавър „Журналистика и масови комуникации“, магистър „PR на кризисния мениджмънт, член на УС на ТД „Родни балкани“, експерт комуникации във Фондация „Форум на регионите“.

ГЕОРГИ ФИЛИПОВ – завършил „Компютърни технологии“ в Технически университет-Варна, председател на Асоциацията за реклама и комуникации в туризма, зам.-председател на Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите, член на Националния алианс за социална отговорност и на Националната федерация на работодаелите на хора с увреждания.

ДОНКА ГЕОРГИЕВА – завършила „Икономика и организация на туризма“ в Икономически университет-Варна, над 35-годишен стаж в различни сфери на туристическия бранш, собственик на АБ Травел ООД, член на УС на Варненска асоциация на туристическите агенции.

ИЛИЯ РАЕВ – Председател на ОС на БЧК – Варна, председател на Българската национална асоциация за подводна дейност, Директор на Международния фестивал на Червенокръстките филми.

ЙОВКА ИВАНОВА – завършила „Международен туризъм“ в Икономически университет-Варна, дългогодишен директор на Гранд хотел Лондон, съуправител на Клуб „Магелан“ ООД.

КАЛИН СУТЕВ – завършил „Международен туризъм“ в Икономически университет-Варна, управител на „Дестинейшън туристик сървисиз“ – водещ туроператор на немския пазар.

ЛЮДМИЛА НЕНКОВА – завършила „Икономика и организация на туризма“ в Икономически университет-Варна и магистратура по управление в Метц - Франция, мениджър в туризма с повече от 40 години успешен опит на ръководни постове в стопанската сфера и в управлението на НПО.

МАРГИТА ТОДОРОВА – магистър „Туризъм“ в Икономически университет-Варна, 40-годишен стаж в Албена АД, от които 30 години на ръководни позиции, директор Експлоатация и продажби, член на Борда на директорите.

ПРОФ. Д-Р СТОЯН МАРИНОВ – завършил „Икономика и организация на туризма“ в Икономически университет-Варна, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“, академичен преподавател от 1992 г., директор на Колеж по туризъм-Варна, декан на факултет „Управление“ в Икономически университет-Варна.

ХРИСТИНА НЕДЕЛЧЕВА – завършила ‘‘Организация и управление на туристическото обслужване‘‘ в Колеж по туризъм-Варна, богат опит като екскурзовод на индивидуално и групово обслужване на български и английски език, председател на Съюза на екскурзоводите в България.

 

За членове на Контролния съвет бяха избрани Светлозар Златев, Снежина Кадиева и Миролюб Адамов.

 

От приетите промени в Устава трябва да споменем въвеждането на срок за плащане на членския внос до 30 април на текущата година.

 

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

На 19.02.2020 г. се проведе първото заседание на новоизбрания Управителен съвет. На него бяха взети следните по-важни решения:

 

  1. За заместник-председател на Варненска туристическа камара беше избрана Людмила Ненкова, досегашен главен секретар.
  2. Беше определена темата на предстоящия Черноморски туристически форум, а именно – „Споделената икономика – предизвикателства пред българския туризъм”. Предстои тя да бъде съгласувана с Министерството на туризма и Община Варна – съорганизатори на форума.
  3. Беше решено да се разработи план за работата на ВТК с конкретни мероприятия и периоди на тяхното провеждане.

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.