ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ: ТРИНАДЕСЕТИ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ „ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ – ПОЗИТИВИЗЪМ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД КРИЗАТА”, 28 НОЕМВРИ 2020 Г.

2020-11-24 14:08:28

За 13-ти пореден път Варненска туристическа камара провежда своя Черноморски туристически форум – единственото събитие в региона, което обединява бизнеса и науката в общия стремеж към обсъждане на важни актуални теми в развитието на туризма.

За 13-ти пореден път Варненска туристическа камара провежда своя Черноморски туристически форум – единственото събитие в региона, което обединява бизнеса и науката в общия стремеж към обсъждане на важни актуални теми в развитието на туризма.

През тази година темата на форума съответства на най-значимото събитие, белязало негативно световното развитие – пандемията Ковид-19. Както е добре известно, туризмът е един от най-засегнатите сектори. Огромните икономически и социални последици застрашават бъдещото съществуване на туристическите предприятия от всички сектори на туристическото предлагане.

На фона на тази непозната по мащабите си криза, бизнесът не изпада в песимизъм и търси начини и пътища за своето оцеляване. Затова и членовете на Варненска туристическа камара, най-старата браншова организация в града и региона, която обединява повече от 50 членове, представители на всички сектори на туристическата индустрия, учебни заведения и професионални организации, решиха темата на форума да бъде „Туристическата индустрия – позитивизъм по време на Ковид кризата”.

Задачите и целите на конференцията са споделянето, от една страна,  на бъдещите действия на общините, фирмите и държавата, а от друга, на добрите практики от изминалия период. Предстои обсъждането на нови идеи и виждания, запознаване с успешни бизнес модели, оформяне на предложения към държавните и общинските органи за повишаване на ефективността на политиката за подпомагане на бизнеса през следващия труден период.

Водени от девиза на нашата организация „ Заедно можем повече!” ние провеждаме форума с активното участие на представители на всички сектори на туристическото предлагане – хотелиери и ресторантьори, туроператори и турагенти, екскурзоводи, ръководители на браншови организации. В конференцията ще участват представители на Министерството на туризма и на дирекция „Туризъм“ в Община Варна.
Всички участници, изхождайки от проблемите, ще споделят своя позитивен опит и очаквания, ще поставят и своите нерешени проблеми пред властите, отправяйки конкретни предложения.

Наред с това своя принос ще дадат и представители на науката с разработването на доклади, свързани с темата на конференцията, които ще бъдат издадени в специален сборник.

Ще бъде изработен и доклад с предложения на всички участници към държавата с цел успешно справяне с последиците от Ковид-19  и по-бързо възстановяване на сектора.

Форумът ще се проведе в онлайн вариант, спазвайки всички противоепидемични предписания на контролните органи. Събитието се организира с подкрепата на Община Варна, Министерство на туризма, Икономически университет – Варна и катедра Икономика и организация на туризма.

 

Пълната програма, лекторите и как да гледате на живо форума можете да откриете на официалната му страница: https://www.blackseatourismforum.com/

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.