Варненска туристическа компания ЕООД с нов собственик.

2021-02-22 11:22:01

От 16 февруари търговското дружество на камарата, Варненска туристическа компания ЕООД, е с нов собственик.

От 16 февруари търговското дружество на камарата, Варненска туристическа компания ЕООД, е с нов собственик.

Съгласно решение на ОС притежател на дружествените дялове е Николай Панайотов, който вече е подал молба за пълноправно членство на фирмата във Варненска туристическа камара.

Пожелаваме му успех!

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.