Общинския туристически информационен център

2009-01-20 07:12:44

Скъпи колеги, информираме, че от 21.07.08. на Варненска туристическа камара е възложено управлението на Общинския туристически информационен център, находящ се на пл. "Мусала", съгласно подписан договор с Община Варна.

В случай, че проявявате интерес за съвместни действия и инициативи в рамките на дейността на центъра, молим да се обръщате към нас с конкретни идеи и предложения.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.