Варна и Бургас – две регионални камари с обща цел

2021-02-24 23:37:08

След близо 30-годишна дейност в сферата на туризма две неправителствени организации на Българското Черноморие – Варненска туристическа камара и Бургаска регионална туристическа камара планират бъдещо сътрудничество.

След близо 30-годишна дейност в сферата на туризма две неправителствени организации на Българското Черноморие – Варненска туристическа камара и Бургаска регионална туристическа камара, изявиха своята воля да си сътрудничат и подкрепят в инициативите. На работна среща във Варна председателите на управителните съвети на ВТК и БРТК, Илин Димитров и Иван Иванов, очертаха целите на бъдещото сътрудничество – споделяне на опит и добри практики, обучение на кадри и общи инициативи. Защото, както гласи девизът на ВТК, „заедно ще постигнем това, което не можем да направим поотделно“.

На срещата присъстваха представители на ръководствата на ВТК, БРТК и ВаСТА.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.