ПРАВНО КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

2021-03-17 21:19:02

При осъществяване на своята дейност всеки от нас среща казуси, които имат правен характер и изискват мнението на юрист. Представяме ви възможността да получите юридическа помощ от адвокат Снежина Ковачева – член на камарата.

При осъществяване на своята дейност всеки от нас среща казуси, които имат правен характер и изискват мнението на юрист. Представяме ви възможността да получите юридическа помощ от адвокат Снежина Ковачева – член на камарата.

До 15.04.2021 г. можете да зададете специфични правни въпроси, които срещате в дейността си и считате за полезно да ги консултирате с юрист. Можете да изпратите въпросите си по имейл на камарата или директно на snezhina_kovacheva@abv.bg . Адвокат Ковачева ще ги обобщи и ще ги представи на вашето внимание индивидуално или на специално организиран от нас семинар.

Професионалното развитие на адвокат Ковачева започва през Регионалната дирекция за национален и строителен контрол – Варна и преминава през високите етажи на Община Варна, където в продължение на повече от три години е старши юрисконсулт. През 2007 г. е поканена за правен консултант в холдинговата структура на най-голямата компания за недвижими имоти „Ей Джи Кепитъл“.  Работи по адаптирането на договорите за франчайзинг на търговската марка „ERA Bulgaria“.  От 2009 г. е член на Адвокатска колегия – Варна. Сред клиентите й са големи компании с различен профил на дейност. В продължение на над 8 години е консултирала един от черноморските ни курорти. Има опит в трудовото, административното и вещното право.

Можете да разберете повече за адвокат Снежина Ковачева на професионалния ѝ сайт  www.advokatkovacheva.bg.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.