Непознатите културно-исторически богатства на Варна

2021-07-02 08:12:54

Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“ спечели и реализира проект „Непознатите културно-исторически богатства на Варна“

Сдружение „Култура и туризъм на българския Североизток“ спечели и реализира проект „Непознатите културно-исторически богатства на Варна“, чиято цел е опазването, достъпността и популяризирането на слабо познато културно-историческо наследство на гр. Варна, с национална и местна значимост. 

По проекта беше създаден дигитален туристически маршрут. Той включва 5 обекта от гр. Варна, район Аспарухово, които са част от националното културно-историческо наследство, но днес остават встрани от активния туристически поток и интерес.

https://www.nepoznata-varna.com/bg/

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.