Кръгла маса "Предизвикателства пред човешкия фактор в туризма: хората създават конкурентно предимство"

2021-08-30 14:56:41

10 септември 2021 г., 10.00 – 12.30 ч., ИУ – Варна, зала 1

Варненска туристическа камара и Икономически университет – Варна организират

КРЪГЛА МАСА по случай 30-годишнината от учредяването на ВТК

на тема "Предизвикателства пред човешкия фактор в туризма: хората създават конкурентно предимство"

10 септември 2021 г., 10.00 – 12.30 ч., ИУ – Варна, зала 1, присъствено и онлайнн на следния линк: https://meet.google.com/zuj-ipzw-wju

 

Програма на форума: https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/303/events/2021/30-years-btk.pdf

 

 

 

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.