Управителния съвет на ВТК взе решение за продажба на акциите си в "Турекспо-Варна" АД

2009-01-20 07:22:11

Управителния съвет на ВТК взе решение за продажба на акциите си в "Турекспо-Варна" АД и регустрира на 26 август 2008 г. еднолично дружество с ограничена отговорност - "Варненска туристическа компания" ЕООД със 100% собственост на Камарата. Дружеството е регистрирано като туроператор и турагент - N° PKK 016212.

За повече подробности: news-lettre.doc

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.