Излезе от печат „Ръководство по спешна медицинска помощ“ за парамедици с автор проф. д-р Христо Бозов, дм

2021-10-18 13:56:23

За първи път се издава ръководство за парамедици, но то ще послужи на всички, на които ще се наложи да окажат първа медицинска помощ - една задължителна книга за всяка хотелска рецепция или туристически офис.

„Ръководство по спешна медицинска помощ” е ценно помагало  за медицински и немедицински лица, на които се налага да оказват първа помощ. То има широка аудитория в тяхно лице, осмисля поведението на всички, които оказват медицинска помощ при спешни и неотложни състояния. Те ще намерят много практически съвети, които ще са от полза при случаи на инциденти.

Авторът проф. д-р Христо Бозов, дм е Декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ) към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас и изнася лекции и води обучение по анестезиология и интензивно лечение, спешна медицина, медицина на бедствените ситуации и долекарска помощ. Той е основател и ръководител на първия едногодишен курс за парамедици 4-та степен в страната.

Тъй като в Република България за първи път се издава ръководство предимно за парамедици, то ще послужи на всички, които не само изучават, но и оказват медицинска помощ по правилата на спешната и общата медицина. Ръководството е добре онагледено, а фотоматериалите отговарят на най-високите изисквания. Написано е не на чисто медицински, а на популярен език, което го прави разбираемо за хора без медицинско образование. Дългогодишният собствен опит на автора  сполучливо е комбиниран с данни от литературата. За всяко заболяване са описани не само симптомите, но и възможното поведение на лицето, което оказва медицинска помощ. Описано е и какво не трябва да се прави. Изложени са начините за оказване на първа помощ. Тяхното правилно изпълнение ще помогне за успешното й оказване. Известно е, че времето за оказване на първа помощ при спряло кръвообращение е максимум 5 минути от  сърдечния арест. Затова е необходима незабавна и адекватна намеса до идване на медицински екип

Указанията, които ще намерите в това ръководство, са изработени според правилата на добрата медицинска практика в национален и световен план. Първата медицинска и долекарска помощ е комплекс от действия, прилагани към лице, което е пострадало внезапно. Те се изпълняват в порядъка на незабавност и неотложност. Тъй като при инциденти обикновено заболяванията са животозастрашаващи, то помощта, която се оказва в първите минути, е изключително важна.

Ръководството е ценно помагало при всички спешни състояния и е добре да го има на подходящо място във всеки хотел и големите заведения за обществено хранене, за да може при нужда да се оказва спешна медицинска помощ при всякакви инциденти, а при необходимост да се извършва и обучение на персонала.

 

„Ръководството по спешна медицинска помощ“ от 425 илюстрирани страници може да бъде откритo в офиса на „ФИЛ“ /ул.Любен Каравелов“ 77/ с 10% отстъпка за членове на ВТК или за 45 лв.

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.