Кръгла маса "Интелигентен туризъм: предизвикателства пред научните изследвания и обучението на кадри" в Икономически университет – Варна

2022-03-17 12:26:24

Зам.-председателя на ВТК г-жа Людмила Ненкова получи благодарствено писмо от ректора на ИУ-Варна, проф.д-р Евгени Станимиров за участието си в кръглата маса.

Кръгла маса „Интелигентен туризъм: предизвикателства пред научните изследвания и обучението на кадри“ се проведе на 7.03.2022 г. в Икономически университет – Варна. Целта на форума, който се състоя в хибриден формат (присъствено и онлайн), бе да се дискутират основните предизвикателства пред развитието на туризма в България и света, решенията чрез иновации и инвестиции в изследователска дейност и обучение на кадри в бранша, за да бъде българският туристическия бизнес конкурентоспособен, иновативен и дигитализиран. В кръглата маса участваха Христо Проданов – министър на туризма, Даниел Лорер – министър на иновациите и растежа, народни представители от 47-то Народно събрание, кметът на Община Варна Иван Портних, областният управител на Варненска област Благомир Коцев, началникът на РУО – Варна д-р Ирена Радева, представители на общинската администрация, Варненската туристическа камара, преподаватели от ИУ – Варна и Колежа по туризъм, и други.
 
Водещ на форума беше проф. д-р Стоян Маринов – декан на факултет „Управление“ в ИУ – Варна. Бяха изнесени доклади по следните теми: „Иновации и устойчив туризъм“ – доц. д-р Велина Казанджиева; „Предизвикателства пред морския туризъм 2030 в контекста на Синия растеж и Зелената сделка на ЕС, след Covid-19“  –  гл. ас. д-р Т. Дянков с гл. ас. д-р К. Янчева и гл. ас. д-р Златка Тодорова; „Иновации в туристическия бизнес: хотелиерството, ресторантьорството, туроператори и турагенти и предизвикателства пред кадрите“ – доц. д-р Георгина Луканова, гл. ас. д-р Христина Филипова, д-р Христина Сантана; „Обучението на кадри в туризма – иновации и инфраструктура“ – доц. д-р Генка Рафаилова. Беше представен и проект за създаване на учебно-тренировъчен комплекс в ИУ – Варна за целите на обучението на кадрите в туризма.
 
Министърът на туризма Христо Проданов, който се включи във форума онлайн, поздрави участниците и подчерта: „Наистина България и в частност туризмът са изправени пред сериозен кадрови проблем. Ние ще се възползваме от изводите, които ще направите в дискусията на кръглата маса и молбата ми към вас е да ги изпратите в Министерството на туризма. Те ще са полезни и за работната група, която е сформирана за проблемите на кадрите в туризма. Обучението на кадрите и тяхната реализация са много важни въпроси и ще е добре да вземем работещи решения.“.
 
"Много е важно да заимстваме модели на образование от местата, които са водещи в това като Швейцария, САЩ, Австрия и се надявам Икономически университет – Варна да успее да създаде такава профилирана програма", коментира министър Даниел Лорер, който присъства на кръглата маса.
 
„Образованието е твърде отговорна система, за да се оставя в ръцете само на хората, ангажирани в сферата на образованието. Ето защо съм радостен, че днес този форум привлече вниманието на толкова представители на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, на законодателната власт, както и на образователната система. Според мен образованието трябва да се развива като интелигентна система, в която се преплитат наука и обучение на кадри и всичко това – с активното участие на бизнеса и местната власт.“ – заяви в обръщението си към участниците във форума ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров и подчерта: „Науката трябва да помага на бизнеса да бъде по-иновативен и по-ефективен. С помощта на науката нашите деца трябва да стават все по-адаптивни и подготвени за живота и в частност – за пазара на труда. Какво показват фактите? Средно в ЕС 33% от хората със собствен бизнес предлагат иновации, докато в България – само 13,4%. 68% от работодателите в България срещат значителни трудности с намирането на таланти (средното равнище за света е 45%). В ЕС средно 14% от работната сила са самонаети. У нас само 3,7% от младите хора и 7,8% от жените са самонаети. Да се запитаме: Защо? Защото моделът на обучение трябва да бъде съпътстван с развитие на: предприемаческо и проектно мислене, старт-ъп култура, подкрепа на таланти, насърчаване на креативността. В Икономически университет – Варна  го правим. Ето защо над 120 наши студенти в 3 курс вече имат свои старт-ъпи. Но... креативността не е достатъчна – трябва им мащаб. При развитие на предприемаческата екосистема има 3 аспекта: stand-up, start-up, scale-up. Как да осигурим мащабиране на инициативите си, ако не разсъждаваме мащабно? Но има още едно условие, което е базово – трябва да имаме работещ бизнес модел. Ето защо разработихме концепция за създаване на основно звено към Икономически университет – Варна:  Научно-внедрителски институт за иновации в туризма. Получих запитване след депозиране на искането за разкриването на Института „Защо е внедрителски, а не изследователски?“ Защото сме силно прагматични и идеята е да акумулираме знания от доказани световни центрове за ноу-хау, да ги адаптираме и прилагаме в нашата среда. Очакваме решение на Министерския съвет за създаване на Института. Към идеята са съпричастни всички заинтересовани страни – местната власт, образователните структури (РУО – Варна, Професионална гимназия по туризъм) и бизнеса (в лицето на Варненска туристическа камара). Създадохме и развихме идея, която комплексно обещава да добавя стойност за цялата екосистема.“
 
"Туризмът е много сериозно ударен от събитията в последните три години и за да постигне устойчив бизнес модел, трябва да го вдигнем на една различна плоскост. Институти като този са възможно най-висок приоритет. Идеята е да ползваме чуждо ноу хау възможно най-високотехнологично, за да покажем другото лице на българския туризъм, как можем да го развиваме, как можем да привлечем по-платежоспособни туристи. Институтът ще бъде към ИУ – Варна и ще бъде дисперсна точка за иновации към всички учебни заведения в България, които искат. У нас няма друг такъв Научно-внедрителски институт за иновации в туризма. Ние ще бъдем първият, като ще приютим и Обсерваторията по туризъм – филиал, който е световно развит." – заяви д-р Илин Димитов – депутат от 47-то Народно събрание и председател на Парламентарната комисия по туризъм.
 
"Надяваме се до една година Институтът да стане факт. Възможно е да се случи и по-бързо, ако успеем да привлечем средства в рамките на 7-8 месеца ще можем да се справим. Има правила в тази посока, има европейски програми, които осигуряват средства. Нужно е да изработим добър бизнес модел, тъй като трябва да гарантираме устойчивост във времето. Не е достатъчно да се подготви само една добра материална база и да стартира една инициатива, нужна е устойчвиост. Предвиждаме лектори от Швейцария, Анстрия, САЩ, онлайн обучение също включително", коментира ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.