Людмила Ненкова и проф. д-р Стоян Маринов са новите съпредседатели на ВТК

2022-05-18 13:37:49

На 17.05.2022 г. редовното Общо събрание на Варненска туристическа камара реши да включи в устава си възможността за съпредседателство.

След избора на досегашния председател на УС на ВТК Илин Димитров за народен представител, съгласно решение на УС от декември м.г., камарата се представляваше от нейния зам.-председател Людмила Ненкова.

На 17.05.2022 г. редовното Общо събрание на Варненска туристическа камара реши да включи в устава си възможността за съпредседателство. След единодушно гласуване за съпредседатели на УС на ВТК бяха избрани Людмила Ненкова и проф. д-р Стоян Маринов. Съгласно устава те могат да представляват камарата заедно и поотделно.

Да им пожелаем успех!

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.