Заседание на Обществения съвет по туризъм към Кмета на Община Варна

2009-01-30 11:27:00

На 29 януари 2009 г. по покана на г-н Кирил Йорданов бе проведено заседание на Обществения съвет по туризъм.

За противодействие на заплахите, породени от кризата бе решено да се засили рекламата и присъствието на Варненския регион в специализираните туристически борси.

Определени бяха туристическите изложения, на които Община Варна ще участва през 2009 г. Общината ще присъства с рекламни материали на изложенията в Берлин и Москва и със собствен щанд на борсата в Букурещ през тази пролет и на Лондонската борса – през есента.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.