Работна среща на туристическите камари на Варна и Бургас

2023-02-27 13:03:47

На 24.02.23 г. в х-л "Палас" - к.к. Слънчев ден, Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна се проведе обща среща между членове на Бургаската регионална туристическа камара и Варненската туристическа камара за обмяна на опит, споделяне на идеи и разискване на проблеми, които касаят най-вече развитието на черноморския ни туризъм.

На 24.02.23 г. в х-л "Палас" - к.к. Слънчев ден, Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна се проведе обща среща между членове на Бургаската регионална туристическа камара и Варненската туристическа камара за обмяна на опит, споделяне на идеи и разискване на проблеми, които касаят най-вече развитието на черноморския ни туризъм. Участваха представители от всички сектори на туристическата индустрия, както и на летищния оператор Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД.

След общо представяне на регионите с техните силни и слаби страни и статистика по пазари участниците споделиха предизвикателствата и проблемите в подготовката за сезон 2023 г. Засегната беше темата за рекламата и макретинговите комуникации на двата региона. Образованието, обучението и подготовката на кадрите в туризма, кадровото обезпечаване и взаимодействието бизнес - учебни заведения - местна власт също предизвикаха дискусия, която ще бъдсе продължена в следващи срещи.

Участниците се обединиха около мнението за необходими законодателни промени в туризма, които да бъдат инициирани от професионалисти, а не от администратори. Всички одобриха идеята за нови срещи с цел обмяна на идеи и добри практики между двете организации и си пожелаха бъдещо ползотворно сътрудничество.

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.