Обществен комитет за православни ценности

2009-01-31 16:18:57

Общо годишно отчетно-изборно събрание на Обществения комитет за православни ценности „Св. Цар Борис-Михаил”

На 26.01.09. бе проведено Общо годишно отчетно-изборно събрание на Обществения комитет за православни ценности „Св. Цар Борис-Михаил”. На събранието бяха единодушно приети в редиците на комитета трима членове на Варненска туристическа камара – Марин Нешков, Димитър Дичев и Валери Гочев.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.