Общо отчетно-изборно събрание на ВТК

2023-07-17 14:30:40

На 11 юли 2023 г. Варненска туристическа камара проведе своето годишно отчетно-изборно събрание.

На 11 юли 2023 г. Варненска туристическа камара проведе своето годишно отчетно-изборно събрание. Членовете на сдружението приеха отчета за дейността на Управителния съвет и отчета на Контролния съвет. Предложенията за нови ръководни органи бяха подложени на тайно гласуване.

За съпредседатели бяха преизбрани единодушно Людмила Ненкова и проф. д-р Стоян Маринов.

Избран беше Управителен съвет в състав:  Георги Филипов, Донка Георгиева, Елена Косева, Илия Раев, Йовка Иванова, Калин Сутев, Людмила Ненкова, Маргита Тодорова и проф. д-р Стоян Маринов.

Новият Контролен съвет е с председател Светлозар Златев и членове доц. д-р Снежина Кадиева и доц. д-р Танка Милкова.

На добър път за реализация на новия мандат!

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.