Проект „Варна - дестинация за сватбен туризъм”

2009-06-08 03:24:22

Експерти на ВТК, в това число и водещи университетски учени от катедра „Икономика и организация на туризма” към ИУ- гр.Варна, разработиха проект, чиято основна цел е чрез анализ и оценка на добрите практики във водещи туристически дестинации и постигнатото у нас, да се определят бъдещите насоки и действия за ефективно развитие на сватбения туризъм в дестинация „Варна”.

Експерти на Варненска туристическа камара, в това число и водещи университетски учени от катедра „Икономика и организация на туризма” към ИУ- гр.Варна, разработиха проект, чиято основна цел е чрез анализ и оценка на добрите практики във водещи туристически дестинации и постигнатото у нас, да се определят бъдещите насоки и действия за ефективно развитие на сватбения туризъм в дестинация „Варна”.

Практическите мерки и дейности за реализация на проекта съдържат:

  1. сватбен органайзер за планиране на сватбения ритуал и тържеството при смесени бракове.
  2. проектиране, отпечатване и разпространение на рекламни материали за сватбения туризъм.
  3. установяване на контакти и сключване на договори с туроператори за реализация на разработени продукти на сватбения туризъм.
  4. Реклама на сватбения туризъм в дестинация „Варна” на туристически панаири и изложения в страната и чужбина.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.