Представители на ВТК посетиха Клисурския манастир „Св.Св. Кирил и Методий”

2009-06-08 03:23:48

В подготовка на участието на ВТК на туристическото изложение в Букурещ, където ще има атрактивно присъствие на религиозни представители от Варненската Митрополия и от Клисурския манастир, представители на ВТК посетиха манастира за подписването на договор за съвместното представяне.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.