Работна среща с участието на Държавната агенция по туризъм, Комисията за защита на потребителите, представители на район Българско Черноморие и на неправителствени организации

2009-06-08 03:22:57

На 20.05.2009 г. в хотелски комплекс „Естрея” от 11:00 часа се проведе работна среща с участието на Държавната агенция по туризъм, представена от нейния председател - г-жа Анелия Крушкова, Комисията за защита на потребителите - представена от председателя й Дамян Лазаров и екипа му, представители на район Българско Черноморие и на неправителствени организации

Председателят на Държавната агенция по туризъм даде актуална статистическа информация за броя на туристите от началото на 2009 г. и очакванията за предстоящия летен туристически сезон.

Дамял Лазаров представи акцентите в контролната дейност на оглавявания от него държавен орган през лято 2009 г.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.