Доц. д-р Стоян Маринов, член на УС на ВТК, представи на Международното изложение „Културен туризъм” във Велико Търново книгата „България-Китай. Културен туризъм”

2010-04-26 12:27:50

Уникалната триезична книга „България-Китай. Културен туризъм” с автор доц. д-р Соня Алексиева е резултат от работа на 25-членен българо-китайски екип

Седмото издание на Международното изложение „Културен туризъм” във Велико Търново се проведе от 14 до 17 април т.г . под патрoнажа на Министерство на културата и на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Организатори на събитието бяха Община Велико Търново, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА). Основен организатор на борсата беше Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов”.

Борсата привлече над 800 представители на туристическия бизнес от 60 общини в страната, представители на 20 регионални музеи и музейни комплекси и много неправителствени организации в туризма. Според домакините, присъстваха туроператорски фирми от 18 страни от Европа, Южна Америка, Азия и Африка. Чуждестранните участници в Международното изложение „Културен туризъм” бяха от Италия, Русия, Сърбия, Македония, Кипър, Северна Корея, Франция, Малта, Сърбия, Бразилия, Йордания и Република Южна Африка.

Членовете на Управителния съвет на ВТК – Стоян Маринов и Георги Филипов взеха участие в кръглата маса на тема: „Мениджмънт на културния туризъм”. Тя беше организирана от сп. HoReMag и БХРА с модератор Екатерина Геловска, главен редактор на списанието. В дискусията участваха български и чуждестранни експерти, които коментираха проблемите, свързани с превръщане на градските дестинации в дестинации за културен туризъм, с различните пазари за културен туризъм, с начините за генериране на интерес към предлаганите туристически дестинации и др.

Културен туризъм

В рамките на творческата програма на изложението беше представена книгата „България-Китай. Културен туризъм” с автор доц. д-р Соня Алексиева, ръководител на секция „Туризъм” в департамент „Икономика и бизнес администрация” на Нов български университет, член на Управителния съвет на БХРА. Изданието беше представено от доц. д-р Стоян Маринов, преподавател в Икономическия университет – Варна, член на Управителния съвет на ВТК.

Книгата е посветена на 60-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай, Уникалното илюстровано триезично издание (на български, китайски и английски) е резултат от едногодишната работа на над 25-членен българо-китайски екип. Великолепният дизайн на книгата, дело на творческия екип на РА „ФИЛ” с управител инж. Георги Филипов, както и стотиците оригинални илюстрации и снимки, много от които се публикуват за първи път, допълват текста с най-интересните страни от историята, културата и уникалното културно-историческо наследство на двете страни.

Културен туризъм

Доц. Маринов разказа пред многобройните колеги и приятели на авторката за оригиналната идея да се обединят на практика две книга в една, където равнопоставено и увлекателно е разказано за българския и китайския културен туризъм. Изданието е с образователна и информационна цел и по идея на авторката тя лично дарява по едно копие от него на всички български университети, в които се изучава туризъм. На представянето на „България-Китай. Културен туризъм” във Велико Търново, доц. д-р Стоян Маринов получи специално надписана книга с автограф за библиотеката на Икономическия университет –Варна.

Културен туризъм

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.