23-то Международно туристическо изложение „ТТR’2010”

2010-05-26 10:49:18

От 25 до 28.03.2010 г. в историческия "Павилион 1" на изложбен център Romexpo се проведе 23-то Международно туристическо изложение „ТТR’2010” предназначено за масова публика и професионалисти.

От 25 до 28.03.2010 г. в историческия "Павилион 1" на изложбен център Romexpo се проведе 23-то Международно туристическо изложение „ТТR’2010” предназначено за масова публика и професионалисти. По данни на организаторите в изложението са взели участие над 200 фирми, организации, посолства от 17 държави на общата изложбена площ от 10 000 м2. Сравнявайки го с предходните 2 години можем да кажем, че тези цифри са малко преувеличени, като реално заетата площ не надхвърляше 3 500 м2.

Въпреки по-малкия брой участници, с впечатляващо присъствие се откроиха Турция, Гърция и България. В профила на участниците преобладаваха туроператорите - 45%, хотелиерите – 25%, общините, сдруженията и посолствата -10%. Предлагането бе особено агресивно, с всевъзможни прийоми, атракции и борба за клиента.

Община Варна и ОТИЦ Варна се представиха на 1 информационен деск в рамките на Националния щанд на България изграден от МИЕТ за общо 40 участника на площ от 180 м2., което доведе до сбитост и недостиг на свободно пространство. В дните преди изложението бе извършена подготовка за по-атрактивното ни представяне със съдействието на „Съюза на екскурзоводите в България”. За пореден път успяхме по един достоен начин да представим Варна като морска столица на България. Бяха осъществени редица презентации, срещи с колеги и бъдещи клиенти. Излъчвахме по 15 рекламни радио анонса дневно и публикувахме реклама за Варна на корицата на официалния каталог на изложителите.

Белград 2010
Белград 2010
Белград 2010
Белград 2010
Белград 2010
Белград 2010
Белград 2010
Белград 2010
Белград 2010

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.