В Киев Украйна се проведе UITT – 16тото международно изложение за пътувания и туризъм

2010-05-21 11:45:37

От 24 до 26.03.2010 в Киев Украйна се проведе UITT – 16тото международно изложение за пътувания и туризъм.

От 24 до 26.03.2010 в Киев Украйна се проведе UITT – 16тото международно изложение за пътувания и туризъм. Това е най-голямото по рода си изложение в Украйна, превърнало се в традиционно място, където туроператори и туристически агенции показват своя продукт на бързо развиващия се украински туристически пазар. България се представи с национален щанд от близо 300 кв. метра изграден от Министерството на икономиката,енергетиканта и туризма на който участваха 30 изложители от страната. Община Варна и Варненска турисическа компания бяха представени на ъглов деск на националния щанд.Дестинация Варна бе естествен притегателен център за много от местните туристически фирми. Реклама за Варна бе публикувана в две специализирани украински туристически издания, разпространявани на изложението: „КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК И ЯРМОРОК” и „МИР ОТДЫХА И БИЗНЕСА”. Проведените срещи и разговори с местни туроператори и деятели на туризма, сред които председателя на Държавната служба за туризъм и курорти на Украйна Анатолий Пахля допринесоха за популяризирането на дестинация Варна на украинския туристически пазар.

Kiev
Kiev
Kiev
Kiev
Kiev
Kiev
Kiev
Kiev
Kiev

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.