ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВАРНЕНСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПО ПОВОД ЧЕСТВАНЕТО НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА

2011-09-27 11:59:05

От 1980 година Световната туристическа организация отбелязва 27 септември като Световен ден на туризма, за да привлече вниманието на международната общественост кън всестранната роля на туризма в обществения живот.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-ЧЛЕНОВЕ НА ВАРНЕНСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА, ДАМИ И ГОСПОДА,

От 1980 година Световната туристическа организация отбелязва 27 септември като Световен ден на туризма, за да привлече вниманието на международната общественост кън всестранната роля на туризма в обществения живот.

“Туризмът свързва култури" е мотото на Световния ден на туризма през 2007 година. Този сектор на световната икономика генерира 9% от световния брутен вътрешен продукт, осигуряваа 260 млн. работни места. Със своите 940 млн. туристи през 2010 г., както никога досега, туризмът съдейства за международното разбирателство и взаимното обогатяване и интегриране на различните култури по света.

Варненската туристическа камара дава своя достоен принос в утвърждаването на ролята на туризма за развитието на културата и популяризирането на българското културно наследство и съвременни постижения. Само през последната година тя, съвместно с Община Варна, Министерството на икономиката и туризма и Министерството на културата посвети Третото издание на Черноморския туристически форум на културния туризъм. Нашата оргганизация участва активно и в организирания под егидата на Президента Г. Първанов форум в гр. Кърджали, посветен на балканските културни коридори.

Туризмът обаче трябва да се развива устойчиво и разумно, като държим сметка и за опазването на околната среда.

Световният ден на туризма е и повод още веднъж да обърнем внимание на ключовото значение на туризма и на свързаните с него сектори на икономиката в развитието на Варненския регион и страната като цяло.

Обръщам се към всички, чийто живот, знания и умения са свързани с туризма, за да ви пожелая здраве и дръзновение в постигането на високите цели, които си поставяме за развитието на родния туризъм.

Честит празник!
Доц. д-р Марин Нешков
Председател
на Варненска туристическа камара

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.