Дни на отворени врати в Колеж по туризъм - Варна

2012-03-22 11:40:34

Колеж по туризъм - Варна отваря врати за кандидат-студентите на 08.04. и 22.04.2012 г. от 10.00 ч до 14.00 ч

Колеж по туризъм - Варна отваря врати за кандидат-студентите на 08.04. и 22.04.2012 г. от 10.00 ч до 14.00 ч. Бъдещите колежани могат да получат отговор на всички интересуващи ги въпроси от преподаватели и студенти в Колежа.

Повече информация за приема в Колежа виж

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.