Oбщина Варна на Международното туристическо изложение IFT”2012, Белград, Сърбия

2012-04-11 14:30:21

От 22 до 26.02.2012 г. в изложбения център на Белград, Сърбия се проведе 34 тото Международно туристическо изложение предназначено за масова публика и професионалисти. То е съпътствано от осмото изложение за хотелиерство и кетъринг и от третото изложение на вина. Общата площ на изложбените зали е над 32000 квадратни метра.

От 22 до 26.02.2012 г. в изложбения център на Белград, Сърбия се проведе 34 тото Международно туристическо изложение предназначено за масова публика и професионалисти. То е съпътствано от осмото изложение за хотелиерство и кетъринг и от третото изложение на вина. Общата площ на изложбените зали е над 32000 квадратни метра. В изложението взеха участие над 850 изложители от 53 държави – национални и регионални туристически организации, министерства, туроператори и туристически агенции, курорти, хотелиери, транспортни фирми и фирми свързани с обезпечаване на цялостния туристически продукт.

Изложението бе открито от министъра на икономиката и регионалното развитие на Сърбия Небойша Цинич. Изложението бе посетено от над 53 000 посетители.

България бе представена с информационен щанд на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На щанда бяха представени около 11 изложители – туристически фирми, хотелиери и общини. Община Варна бе представена от Варненска туристическа компания ЕООД, наред с общините София, Несебър и Созопол.

За по-атрактивното представяне на Варна и региона бяха ангажирани двама аниматори с подходящи сценични костюми, и подходящи шапки /тип моряшки/ с котва и надпис Варна на кирилица и латиница. Това привличаше особен интерес към българския щанд и особено към дестинация Варна.

След официалното отксриване на 23.02.2012 щандът ни беше посетен от заместник министър на икономикономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов.

Интерес към щанда на Варна проявиха около 60 сръбски фирми - туристически, транспортни, рекламни и други.
Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.