ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВАРНЕНСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА ПО ПОВОД ЧЕСТВАНЕТО НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА

2012-09-27 14:07:30

От 1980 година Световната туристическа организация отбелязва 27 септември като Световен ден на туризма, за да привлече вниманието на международната общественост всестранната роля на туризма в обществения живот

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-ЧЛЕНОВЕ НА ВАРНЕНСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА,

ДАМИ И ГОСПОДА,

От 1980 година Световната туристическа организация отбелязва 27 септември като Световен ден на туризма, за да привлече вниманието на международната общественост всестранната роля на туризма в обществения живот.

“Туризмът и устойчивата енергия" е мотото на 33-тия Световен ден на туризма през 2012 година, който ще се чества от СТО в Маспаломас, Испания

Варненската туристическа камара дава своя достоен принос в утвърждаването на ролята на туризма и развитието на „зелените” технологии в този значим за икономиката на страната сектор. Като регионална организация с дългогодишен опит тя осъществява своята дейност на основата на разбирането, че туризмът трябва да се развива устойчиво и разумно и да се опазва околната среда за бъдещите поколения.

Тазгодишният Световен ден на туризма е повод още веднъж да обърнем внимание на ключовото значение на туризма и свързаните с него сектори на икономиката в развитието на Варненския регион и страната като цяло. Оръщам се към всички, чийто живот, знания и умения са свързани с туризма за да ви пожелая здраве и дръзновение в постигането на високите цели, които си поставяме за развитието на родния туризъм.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Проф. д-р Марин Нешков,
Председател на Варненската туристическа камара

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.