Нови възможности с Колежа по туризъм - Варна

2013-01-11 09:20:26

През последните години изявени професионалисти в туризма и професионално ангажирани в туристическия бизнес кадри избират Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна, за да продължат образованието си в степен „Професионален бакалавър”.

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

През последните години изявени професионалисти в туризма и професионално ангажирани в туристическия бизнес кадри избират Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна, за да продължат образованието си в степен „Професионален бакалавър”. Техните успехи при следването и последващата им професионална реализация са наша гордост.

В Колеж по туризъм – Варна се осъществява обучение в образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър по туризъм” в три специалности: “Мениджмънт на туризма” (МТ) и “Мениджмънт на свободното време” (МСВ) с продължителност три години само в редовна форма на обучение и специалност “Мениджмънт на хотели и ресторанти” (МХР) с продължителност три години в редовна и задочна форма на обучение.

Завършилите Колежа по туризъм притежават професионални компетенции за успешна реализация като: екскурзоводи; аниматори; организатори на спортно-развлекателни и конгресни събития; туристически агенти; администратори; главни сервитьори, бармани, управители на хотели, ресторанти, туроператори и др. в сферата на туризма и свободното време.

През кандидатстудентската 2013г. предоставяме възможността на изявени професионалисти в туристическата дейност и заявени от туристическия бизнес кадри за обучение, да се състезават и класират в самостоятелна квота в рамките на обявените планови места, след положени кандидатстудентски изпити.

Във връзка с предстоящия кандидатстудентски прием, Колеж по туризъм – Варна към Икономически Университет – Варна, кани Вас и Вашите служители да се запознаете с новата възможност за продължаващо обучение, което предлагаме.

Ще Ви бъдем благодарни за съдействието, приложената информация да бъде предоставена на заинтересованите лица.

Посетете ни на: www.ct-varna.com

За кандидатстудентска информация: 052/ 612 786; 052/ 620 722, E-mail: college.ue_varna@abv.bg

С уважение,

Доц. д-р Стоян Маринов,

Директор на Колеж по туризъм – Варна

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.