ПОКАНА ЗА СПОНСОРСТВО - 50 ГОДИНИ КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА

2013-02-11 13:40:47

Дарителската кампания за честване 50 години Колеж по туризъм–Варна при ИУ–Варна

 

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ–ВАРНА  ПРИ ИУ–ВАРНА, ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА, СДРУЖЕНИЕ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК

 

ПОКАНА ЗА СПОНСОРСТВО

50 ГОДИНИ   КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ – ВАРНА 

 

Уважаеми колеги,

Колеж по туризъмВарна при ИУВарна и Варненска туристическа камара стартират дарителска кампания за набиране на средства за честването на 50-годишнината от създаване на първото в България специализирано училище за подготовка на кадри в областта на туризма, понастоящем основно звено в структурата на Икономически университет-Варна .

За дарителската кампания Колеж по туризъмВарна при ИУВарна  разчита на широка обществена подкрепа и добра  воля за  дарение на всички настоящи и бивши студенти, партньори, граждани, институции и фирми.

На свое заседание Съвета на Колежа взе решение и предлага следните минимални параметри на спонсорство:

Студенти, неработещи, пенсионери             10 лева

Работещи                                                               30 лева

Малки фирми (до 50 служители)                  100 лева

Големи фирми (над 50 служители)              над 300 лева

 

По предложение на Съвета на Колежа, с цел по-голяма прозрачност и по-добър контрол, даренията ще се набират по банковата сметка на Варненска туристическа камара, която е:

 

Банкова сметка: BG 03UBBS80021016326919

ОББ – клон Варна

За Колеж по туризъм–Варна

 

Всеки спонсор и дарител получава грамота и документ (договор) за дарение, както и право за участие във всички мероприятия по честването. Събитието може да се спонсорира и под формата на реклама.

 

Уверени сме, че ще бъдем заедно на празника на Колежа, така както сме заедно и се подкрепяме  в професионалния живот.  

 

С приятелски поздрав,

 

Доц. д-р Стоян Маринов                                                

Директор                                                                            

Колеж по туризъм – Варна                                             

 

Проф. д-р Марин Нешков

Председател

 

Варненска туристическа  камара  

 

Димитър Дичев

Председател на СКТБС

 

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.