Поредица срещи на бранша с кандидат-кметове на Варна

2013-06-07 14:22:20

На 3 юни в офиса на Варненска туристическа камара и сдружение Култура и туризъм на българския туризъм се състоя среща на туристическия бранш от Варна с кандидата за кмет на Варна издигнат от инициативен комитет доц. Христо Бозов.

В срещата взеха участие представители на всички неправителствени организации от региона, представители на туристическите комплекси, хотелиери, туроператори, научни работници, експерти.

Прилагаме въпросите и предложенията на участниците в срещата.

 

Предложения от туристическия бранш на срещата с кандидата за кмет доц. д-р Христо Бозов

 

1)       Недостатъчно внимание на туризма като приоритетен отрасъл в общинската икономика на Варна;

2)       В KK „Св. св. Константин и Елена” двете основни алеи са обществена собственост, следователно Община Варна трябва да предвижда средства за тяхното поддържане;

3)       По-висока оперативност на общинската администрация по отношение обслужването на бизнеса при издаване на разрешителни и други документи, както и минимизиране на сроковете за издаване на лицензи;

4)       Да не се увеличава размерът на туристическата и други такси в местния бюджет;

5)       В заповедта на кмета за спиране на строителството в активния туристически сезон да се включи и местността Манастирски рид;

6)       Подлезите в местността Манастирски рид да се поддържат;

7)       Да се ограничи скоростта на движение в района, тъй като сегашната е 60 км, а има много деца и детски лагери;

8)       На територията на курортните комплекси във Варна и пътя към тях да се потърси възможност да се поддържат зелените площи;

9)       Да се създаде звено „Туристическа полиция” за поддържане на обществения ред и сигурност в курортните комплекси;

10)  Да се въведе ред в таксиметровите превози от нерегламентирани таксита към курортните комплекси;

11)  Да се вземат спешни мерки срещу джебчиите в градския транспорт, Варна и курортните комплекси;

12)  Работният график на градския транспорт да се удължи (линия 409);

13)  Да се определят повече места за паркиране пред туристическите обекти;

14)  Да се потърсят възможности за паркоместа в градските хотели във Варна;

15)  Да се оптимизира числеността на администрацията в Община Варна;

16)  Да се поддържа съгласно хигиенните норми плажната ивица и морската вода в град Варна;

17)  Спешни мерки за намаляване на популацията на уличните кучета;

18)  Недостатъчен брой рекламни материали за участие в туристическите борси и прецизиране на състава на участниците в борсите;

19)  Да се промени режимът за влизане на автобуси в Морската градина към Делфинариума и да се определят места за паркиране;

20)  Да се осигури осветление от Дървения мост до к.к. „Златни пясъци”;

21)  Да се оптимизира работата на ОТИЦ-Варна като самостоятелно звено към зам.-кмета по туризма;

22)  Да се обяви конкурс за избор на лицензиран туроператор за предлагане на туристически услуги в ОТИЦ-Варна;

23)  Да продължи издаването на сп. „Туризъм и култура” като за целта се осигурят необходимите финансови средства;

24)  Да продължи съвместната работа на туристическия бранш и Община Варна в разработването и популяризирането на нови туристически продукти;

25)  Да се възложи на колектив от експерти от туристическия бранш и да започне разработване на Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Варна за периода 2014-2020 г.

26)  Чуваемост и уважение от страна на кмета към туристическия бранш – основен източник на заетост и доходи в общината;

27)  Лидерство и медиаторство за съчетаване на интересите на различни заинтересовани страни – зелени и инвеститори, работодатели и наемни работници; местно население и туристи; хотелиери, ресторантьори, туроператори и алейни търговци;

28)  Поддържане на благоприятни равнища на местни данъци и такси, повишаващи конкурентоспособността на туристическия бизнес в община Варна в сравнение с бизнеса в конкурентни общини като Балчик, Несебър, Бургас и Созопол.

29)  Лобиране пред централната власт за подпомагане на инвестициите в обслужващата туризма инфраструктура в общината: пътна и улична инфраструктура, паркове и зелени площи, пречиствателни съоръжения, пристанище, брегоукрепване.

30) Консултативният съвет по туризъм към кмета на Община Варна да поеме функциите си съгласно Закона за туризма.

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.