Среща с кандидата за кмет Иван Портних

2013-06-11 11:32:27

На 7-ми юни бе проведена среща с кандидата за кмет на град Варна - Иван Портних от ГЕРБ

Среща с кандидата за кмет Иван Портних

От страна на бранша бяха поставени следните въпроси и проблеми:

 

1)       Недостатъчно внимание към туризма като приоритетен отрасъл в общинската икономика на Варна, като следствие на отношението на централната власт към отрасъла;

2)       Незадоволително представителството на туризма в общинската администрация;

3)       Необходимост от работеща общинска администрация с ясни приоритети и цели за реализиране;

4)       Разпределение на средствата от туристическата такса в отделните комплекси и града при отчитане на приноса им към общинската хазна;

5)       По-висока оперативност на общинската администрация по отношение обслужването на бизнеса при издаване на разрешителни и други документи, както и минимизиране на сроковете за издаване на лицензи;

6)       Да не се увеличава размерът на туристическата и други такси в местния бюджет;

7)       Осигуряване на компетентно екскурзоводско обслужване в ОТИЦ срещу предоставяне на зала през неактивния период за провеждане на обучения на Съюза на екскурзоводите в България;

8)       В туристическия информационен център да се предоставят услуги, като се осигури работно място за лицензиран туроператор, определен след провеждането на конкурс.

9)       Увеличаване на обема на средствата от туристическата такса за стимулиране на инициативи, с които браншът се нагърбва;

10)  Увеличаванр на средствата за туристическа реклама;

11)  Подобряване на общата визия на Варна като туристически център;

12)  Лобиране пред централната власт за насочване на инвестиции в обслужващата туризма инфраструктура на обшината

13)  Да се възложи на колектив от експерти от туристическия бранш изготвянето на стратегия за развитието на туризма за следващия планов период 2014-20 г.

14)  Да продължи издаването на сп. „Туризъм и култура” като за целта се осигурят необходимите финансови средства;

15)  Да продължи съвместната работа на туристическия бранш и Община Варна в разработването и популяризирането на нови туристически продукти;

16) Консултативният съвет по туризъм към кмета на Община Варна да поеме функциите си съгласно Закона за туризма.

 

От своя страна г-н Иван Портних, ако бъде избран за Кмет на Варна, пое ангажиментите:

1.     Да се създаде отделна структурна единица в общинската администрация,  Дирекция по туризъм и ресорът да се оглавява от Заместник  кмет по туризма;

2.     Основната част от средствата от туристическата такса да се връщат обратно в бранша;

3.     Да се подобрят съществено основните пътни артерии в града и пътят за Златни пясъци;

4.     Да се дотират ранните полети, за да се удължи туристическият сезон;

5.     Да се разкрият туристически информационни центрове в комплесите;

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.