Областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020 год.

2013-06-13 14:46:40

На 6-ти юни се проведе обществено обсъждане на Проекта за областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020 год.

На 6-ти юни се проведе обществено обсъждане на Проекта за областна стратегия за развитие на област Варна за периода 2014-2020 год. Организацията ни бе представена от Жельо Душев – Зам. председател и Георги Шипковенски – Гл. секретар на Варненска туристическа камара. Тъй като туризмът беше бегло засегнат в Проекта за областна стратегия нашите представители направиха аргументирани предложения за развитие на туризма, които да бъдат включени в документа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА

Развитието на туризма в нашия регион е предопределено от милиардните инвестиции в хотелска база. Това предполага масовият чартърен туризъм туризъм да бъде определящият за години напред. В същото време статистическите данни показват, че в периода 2007-2011 год. броят на реализираните нощувки в хотелската база намалява, намалява и самата хотелска база и нейният капацитет. За преодоляване на тази негативна тенденция е необходимо в областната стратегия за следващия планов период да бъде включено развитието на специализирани видове туризъм, което ще доведе до удължаване на туристическия сезон. Нашите предложения в тази посока са за развитие на:

-         конгресен туризъм;

-         здравен туризъм;

-         културно-исторически туризъм;

-         винен туризъм;

-         поклонически и религиозен туризъм;

Аргументите ни са, че регионът разполага с изобилие от минерални източници, изградена модерна база, компетентен персонал. Варна е град с хилядолетна история, истински кръстопът на различни древни цивилизации, с адекватна база за провеждане на конгресни прояви. Някои акценти:

-         Варненският халколитен некропол отпреди 6000 години и неговата социализация или как държавният терен да се превърне в значимо за посещения на туристи място;

-         Крайбрежните морски пътувания с туристически корабчета до Св.  Константин и Елена, Златни пясъци, Албена и Балчик – изграждане на необходимите за целта пристани;

-         Укрепване на морския бряг от Варна до Калиакра – създаване на условия за ползване за туристически цели;

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.