2022-04-30 11:20:31

Покана за свикване на общо събрание

17.05.2022 г. в 17 часа в гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ 65 още...

2021-12-21 12:53:35

Протокол от заседание на Управителния съвет на Варненска туристическа камара

Днес, 20.12.2021 г., в хотел „Черно море“ във Варна се проведе заседание на УС на Варненска туристическа камара още...

2017-11-06 18:31:43

МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ГЛОБАЛНИЯТ ТУРИЗЪМ

Сборник с доклади по случай Юбилейния десети Черноморски туристически форум на тема ”Местната идентичност и глобалният туризъм”, който се проведе в периода 27-29 септември под патронажа на Министъра на туризма Николина Ангелкова и Кмета на Варна Иван Портних, с благословението на Варненски и Великопреславски митрополит Йоан и с домакинството на Дворецът на културата и спорта във Варна. още...

2016-10-19 11:12:02

БЪЛГАРИЯ – ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ЧЕТИРИ СЕЗОНА

За Девети път във Варна се проведе Черноморският туристически форум на тема „България – туристическа дестинация за четири сезона”. Неотменна част от форума бе сборника с доклади. още...

2016-06-10 13:08:30

РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРИЯ-ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО

За осми път след началото, положено през 2008 г, Варненска туристическа камара , съвместно с Община Варна и Министерството на туризма проведе Черноморски туристически форум с идеята и целта да обогати българските туристически продукти. Темата бе ”РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТИ НА БЪЛГАРИЯ-ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО” още...

2016-06-10 13:06:26

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ – НАСЛЕДСТВО С ПЕРСПЕКТИВА

В периода 18-20 септември град Варна за 7 – ми пореден път бе домакин на Черноморския туристически форум: ”ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ – НАСЛЕДСТВО С ПЕРСПЕКТИВА” още...

2016-06-10 13:02:34

ЕКО ТУРИЗМЪТ – НАШЕТО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

Шестият Черноморски туристически форум на тема:”ЕКО ТУРИЗМЪТ – НАШЕТО ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” се проведе в град Варна в периода 2-4 октомври 2013 г. още...

2016-06-10 13:00:49

ЗДРАВНИЯТ ТУРИЗЪМ- СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ

През 2012 г. в град Варна се състоя 5-ия Черноморски туристически форум на тема”ЗДРАВНИЯТ ТУРИЗЪМ- СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ „ Сборникът с доклади, посветени на здравния туризъм като ефективна алтернативна форма на туризма бе издаден от издателство Славена и рекламна агенция Фил. още...

2016-06-10 12:55:44

СПОРТНИЯТ ТУРИЗЪМ-ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН

Поредното издание на Варненска туристическа камара, което съпътства организирането на четвъртия поред Черноморския туристически форум: ”СПОРТНИЯТ ТУРИЗЪМ-ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН” през 2011 г. със съдействието на издателство „Славена” и рекламна агенция „Фил” още...

2015-09-21 19:12:19

Мениджмънт на туристическата дестинация

Автор: Стоян Маринов, 2015, Обект на изследване в настоящата монография е туристическата дестинация, тълкувана в контекста на общата теория на туризма и в частност - на управлението в туризма. още...

2014-01-14 14:05:24

БИОТАЛАСОЛОГИЯ

Мемоарният труд на доц д-р Стамат Стаматов представя мемоарни материали на автора за 60 години научнопроучвателна дейност в областта на биоталасологията. Разгледани са морската балнеология и климатология и развитието на морския здравен туризъм. още...

2013-03-29 14:30:18

Макрорегулиране на туристическия бизнес

Възможностите на туризма да реализира икономически и социални ефекти, да подпомага икономическия растеж и създава нови работни места го прави все по-привлекателна сфера за инвестиции и приоритет в политиката на много субекти от публичния и частния сектор. още...

2013-03-04 18:16:21

Конкурентноспособност на туристическа дестинация

Обект на изследване в настоящата монография е туристическата дестинация, тълкувана в контекста на общата теория на туризма и в частност - на управлението и маркетинга в туризма, а негов предмет - теоретичните аспекти на конкурентоспособността на туристическата дестинация. още...

2013-03-04 17:58:54

Учебник по специализиран немски език в туризма ,,Deutsch im Tourismus intensiv“

Настоящият учебник е предвиден за ученици в специализираните гимназии по туризъм и за студенти от специалността ,,Туризъм“ в колежи и висши учебни заведения с езиково ниво (A2-B1/B2). Евентуалното владеене на общ икономически немски език би било още една стабилна опора при овладяването на специализирания език в туризма. още...

2012-08-24 17:25:32

Туристическа политика – исторически трансформаци, съвременно състояние и насоки за развитие в България

Монографичният труд е първият по рода си у нас, посветен на комплексните проблеми на формирането и развитието на туристическата политика и насоките за усъвършенстването й в България. Той е мотивиран от обективните потребности на съвременната теория и практика на туризма и е свързан с измененията в системата за регулиране и управление на това значимо явление на международно, национално, регионално и локално равнище. още...

2011-11-22 10:30:00

Съвременни видове туризъм

Авторът на книгата "Съвременни видове туризъм" обявява по една книга награда за първите трима, които изпратят е-мейл на s.marinov@ue-varna.bg с информация в кой туристически обект, в кое населено място и във връзка с кой празник е правена снимката с танцуващата девойка на корицата. От всички останали, след първите трима, които изпратят е-майл с верен отговор до 31.12.2011 г. , ще бъдат изтеглени още трима, които също ще получат по една книга за награда. още...

2011-10-31 12:22:26

Маркетинг в хотелиерството

Маркетинг в хотелиерството е първата по рода си книга, насочена изключително към подпомагане на маркетинговата дейност на заведенията за пребиваване – хотели, мотели, вакан-ционни селища, семейни хотели, къщи за гости, къмпинги и др. още...

2010-11-08 14:48:38

Книгата „Културният туризъм – бъдещето на България”

Настоящата книга е поредното печатно издание, реализирано от Варненска туристическамара, „Славена” и „ФИЛ” в рамките на библиотека туризъм. още...

2010-01-06 00:58:50

Насоки за внедряване на концепцията "Зелени хотели" в община Варна

Тази книга обобщава теорията и практиката на концепцията „зелен хотел” и на тази основа предлага насоки за внедряването й на територията на община Варна. още...

2009-11-02 07:12:59

Книгата „Винен туризъм – традиции и съвременност”

Настоящата книга е поредното печатно издание, реализирано от Варненска туристическа камара (ВТК), „Славена” и „ФИЛ” в рамките на библиотека „Туризъм. още...

2009-11-02 07:01:39

Учебник "Икономика и управление на туристическото предприятие"

Настоящият учебник е предназначен за студентите от квалификационните степени „Специалист” и „Бакалавър” на специалност „Туризъм”. още...

2009-06-08 03:25:16

Книгата „Религиозният туризъм: Манастирите - носители на българската духовност”

Книгата „Религиозният туризъм: Манастирите - носители на българската духовност” е печатно издание на Първия черноморски туристически форум. Тя е седмата в поредицата публикации, реализирани от ВТК, „Славена” и „ФИЛ” в рамките на библиотека „Туризъм”. Изданието е посветено на религиозния туризъм като основна алтернативна форма на туризма. още...

2009-02-17 06:37:42

Учебник „Въведение в туризма”

Учебникът е предназначен за студенти от специалност „Туризъм”, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми и предствалява интерес за специалистите от туристическите предприятия у нас още...

2009-02-17 06:34:42

Учебник „Екскурзоводство”

Учебникът е предназначен за студенти от специалност „Туризъм” и е полезен за работещите в туристическите предприятия екскурзоводи още...

2009-02-17 06:31:33

Учебник „Икономика на туристическата фирма”

Учебникът е предназначен за студенти от квалификационните степени „Специалист” и „Бакалавър” на специалност „Туризъм” още...

2009-01-20 06:39:55

Маркетингово управление на конкурентноспособността на туристическа дестинация

Настоящата разработка е опит да се създаде маркетингов концептуален модел на туристическа дестинация, на основата на който да се управлява конкурентноспособността на дестинация България на международния туристически пазар още...

2009-01-20 05:40:12

Пътнически агенции и транспорт в туризма

Настоящият учебник е предназначен за студентите от трите професионално-квалификационни степени ("Специалист", "Бакалвър" и "Магистър") на специалност "Туризъм" още...

2009-01-20 05:38:41

Туристически пазари

Този учебник предлага информация за характера и спецификата на проявление на туристическите пазари още...

2009-01-20 05:31:42

Българският туризъм - управление и ефективност

Пред вас е четвъртата книга-сборник посветена на българския туризъм още...

2009-01-20 05:29:31

Специализирани туристически продукти на България

Книгата е интересна за туристическата практика още...

2009-01-20 05:26:37

Технологични иновации и туризмът в България

Изданието съдържа професионални доклади изнесени на 24-тия Панаир на туризма и свободното време още...

2009-01-20 05:20:21

“Туризмът във Варна и региона”

Излезе от печат поредната книга на издателска къща „ФИЛ”- Варна – „Туризмът във Варна и региона”. Тя е посветена на 125 години от деня, в който кметът на Варна Михаил Колони поставя началото на морския ваканционен туризъм в града. още...

Powered by GenesisD
IP Publishing Platform FIL Ltd.